Vladimír Stibor

narozen v Benešově u Prahy v roce 1959


"Současná česká poezie"

Vydané knihy

  1999 básnická sbírka "Zpráva o zranitelnosti lidí", vydala Knihovna Jana Drdy Příbram

2000 básnická sbírka "Trhání hořců", vydáno ve spolupráci s CK YUCCA Sedlčany

2001 "Kalendář Sedlčanska 2002", regionální sborník

srpen - 2002 básnická sbírka "Zpráva o křehkosti slov", vydala Knihovna Jana Drdy Příbram

září - 2002 "Krajem kamenů" - literární a historický sborník věnovaný Petrovicku, kraji, kde se vždycky rodilo více kamení než chleba

říjen - 2003 "O dlani jménem Nemesis

Poetické pořady

leden 1989 samostatný pořad poezie v Českých Budějovicích

6.12.2001 samostatný pořad s názvem "V povodí nočních řek" v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech

zastoupení v dalších pořadech: Rubín - Zelené peří,    Viola Praha

Další literární činnost: básně, fejetony, povídky v novinách, v časopisech, v Českém rozhlase

6/2001 - Výbor z poezie v časopisu Host pod názvem    V povodí tmy

od 15. ledna 2002 členem Obce spisovatelů

Ranní modlitba...

 

Až nad ránem

zastavím měsíční loď,

kýlem se do mne zaryje

a pak se srdcem mnohem klidnějším

prozradím několik slov

o délce pochodu

napříč pouští

i náhorní lidskou planinou.

Nevzpomínám si,

že bych měl na vybranou

z lepších možností.

                                 

                                 Vladimír Stibor

                                 13.února 2002 Nechvalice u Sedlčan

Ilustrace:Mgr.A.Štemberková

Návraty

Slova jsou tichá

i zborcená krví,

dojdou-li na okraj propasti

a raději zemřou hanbou,

než by připustila,

že existuje bůh,

který je opustil ...

 

Knihu veršů Zpráva o zranitelnosti slov i knížku Krajem lidí a kamenů ilustrovala Mgr. Alena Štemberková ze Sedlčan

 

Zpráva o křehkosti slov - srpen 2002

Recenze sbírky

NĚKOLIK POSLEDNÍCH SLOV

Nejohroženější

bývají slova soumraku;

nevědí vlastně kdy a kde

mohou sklouznout po hraně,

přijít k úrazu...

Do řečí se dostanou

až den před smrtí...

Říkají o nich:

Špatně zahrála rošádu.

Knihu ilustrovala Mgr. Alena Stiborová ze Sedlčan

Řeka poutníků

Vyšlo v prosinci 2003 v Knihovně Jana Drdy Příbram

Kniha povídek

V případě zájmu o poetické pořady vhodné zejména pro divadelní kluby, knihovny a školy či zájmu o již vydané knihy kontaktujte autora.

Vladimír STIBOR

264 01 Nechvalice u Sedlčan 39

( 318 851 049

email: stibor.vladimir@centrum.cz

Poslední aktualizace 08.03.2004

 

©Webmastering Jan Matuška 2003